Tư vấn/Giải đáp nóng 0932.107.187

Bảng minh họa quyền lợi Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Phú An Gia Thành Tài

Với mục đích đảm bảo tài chính cho đứa con 2 tuổi của mình, anh Nguyễn Văn A, 35 tuổi, tham gia bảo hiểm Phú-An Gia Thành Tài với Số tiền bảo hiểm (STBH) là 100 triệu đồng, thời hạn hợp đồng 20 năm. Minh họa tóm tắt điều kiện tham gia của anh A như sau:

bang-minh-hoa-quyen-loi-bao-hiem-nhan-tho-prudential-phu-an-gia-thanh-tai

Thời hạn hợp đồng: 20 năm

- Thời hạn đóng phí: 16 năm

- Phí bảo hiểm hàng năm: 7.080.000đ

- Tuổi khi kết thúc hợp đồng: 55 tuổi

Minh họa quyền lợi học vấn – Lựa chọn 1:

bang-minh-hoa-quyen-loi-bao-hiem-nhan-tho-prudential-phu-an-gia-thanh-tai-1

BTTL: Bảo tức tích lũy

LCCHĐ: Lãi chia cuối hợp đồng

Minh họa quyền lợi tử vong

Nếu Anh A (NĐBH) không may tử vong ở tuổi 37 (khi con 4 tuổi), Prudential sẽ trả toàn bộ STBH của sản phẩm này. Bảo tức vẫn tiếp tục tích lũy và Quyền lợi học vấn vẫn đảm bảo chi trả theo lựa chọn của anh A.

bang-minh-hoa-quyen-loi-bao-hiem-nhan-tho-prudential-phu-an-gia-thanh-tai-2

 

Minh họa quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV)

Nếu Anh A không may bị TTTBVV ở tuổi 43 (khi con 10 tuổi), Prudential sẽ trả toàn bộ STBH của sản phẩm này làm 10 lần trong 10 năm (mỗi lần bằng 1/10 tổng số tiền phải trả). Bảo tức vẫn tiếp tục tích lũy và Quyền lợi học vấn vẫn đảm bảo chi trả theo như lựa chọn của anh A.

bang-minh-hoa-quyen-loi-bao-hiem-nhan-tho-prudential-phu-an-gia-thanh-tai-3

Minh họa giảm phí bảo hiểm cho hợp đồng có mệnh giá lớn

Anh A tham gia Phú-An Gia Thành Tài, STBH là 100 triệu đồng. Phí bảo hiểm mỗi năm trước khi giảm là 7.380.000 đồng.

Số phí bảo hiểm anh A được giảm mỗi năm là: 100 triệu đồng x 0.3%= 300.000đ

Phí bảo hiểm sau khi đã giảm: 7.380.000-300.000=7.080.000đ/năm

Các dịch vụ Việt Bảo Hiểm

Tin tức mới