Tư vấn/Giải đáp nóng 0932.107.187

Lãi suất áp dụng cho Hợp đồng bảo hiểm - Dai-ichi Life Việt Nam

lai-suat-ap-dung-cho-hop-dong-bao-hiem-dai-ichi-life-viet-nam

 

Ghi chú:
- Mức lãi suất sẽ được áp dụng từ ngày hiệu lực cho đến trước ngày áp dụng mức lãi suất tiếp theo.

- (*) bao gồm các khoản Lãi chia tích lũy và Tiền mặt định kỳ tích lũy.                 

- Mức lãi suất nói trên sẽ không áp dụng cho các hợp đồng đáo hạn. Khi hợp đồng đã đến ngày đáo hạn, nếu các quyền lợi đáo hạn chưa được rút, thì sẽ không được hưởng lãi suất.                 

- (**) bao gồm các khoản tạm ứng từ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bao gồm Tạm ứng từ giá trị hoàn lại (vay trên Hợp đồng bảo hiểm) và Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại để đóng phí tự động (nợ phí) thuộc dòng sản phẩm Truyền thống hoặc Tạm ứng từ Giá trị tài khoản hợp đồng của các sản phẩm thuộc dòng bảo hiểm Liên kết chung.

Các dịch vụ Việt Bảo Hiểm

Tin tức mới