Tư vấn/Giải đáp nóng 0932.107.187

Lãi suất đầu tư quỹ liên kết chung năm 2013 - Dai-ichi Life Việt Nam

Mức lãi suất tính trên Giá trị Tài khoản Hợp đồng (GTTKHĐ) được áp dụng cho sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh và An-Thịnh Chu Toàn thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Mức lãi suất này được cam kết luôn cao hơn hoặc bằng mức lãi suất cam kết tối thiểu là 5%/năm cho 10 năm đầu của hợp đồng bảo hiểm và 3%/năm cho những năm hợp đồng tiếp theo.

Trên thực tế, mức lãi suất Dai-ichi Life Việt Nam áp dụng trên GTTKHĐ của các sản phẩm này trong thời gian qua luôn cao hơn mức cam kết tối thiểu, thể hiện những nỗ lực không ngừng của công ty nhằm nâng cao tính ưu việt của dòng sản phẩm Liên kết chung và tăng cường quyền lợi cho khách hàng.

 

Tháng An Tâm Hưng Thịnh   An Thịnh Chu Toàn 
 Lãi suất (%/Năm)
 1  9,60  9,60
 2  9,00  9,00
 3  9,00  9,00
 4  9,00  9,00
 5  9,00   9,00 
 6  9,00  9,00
 7  9,00  9,00
 8  9,00  9,00
 9  9,00  9,00

Các dịch vụ Việt Bảo Hiểm

Tin tức mới