Tư vấn/Giải đáp nóng 0932.107.187

Sản Phẩm

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ AIG Bảo Hiểm OSCAR

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ AIG Bảo Hiểm OSCAR

OSCAR là viết tắt của Oil and Gas Service Contractors in the ASEAN Region (Nhà thầu Dịch vụ Dầu khí khu vực Asean). Tất cả sản phẩm bảo hiểm OSCAR được thiết...

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ AIG Bảo Hiểm Sản Phẩm Nhiễm Bẩn

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ AIG Bảo Hiểm Sản Phẩm Nhiễm Bẩn

Bảo hiểm trách nhiệm Người sử dụng lao động bảo vệ doanh nghiệp thanh toán chi phí bồi thường Người lao động đối với thương tật thân...

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ AIG Bảo Hiểm Trách Nhiệm Ô Nhiễm Môi Trường

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ AIG Bảo Hiểm Trách Nhiệm Ô Nhiễm Môi Trường

Công ty bảo hiểm sẽ trả những khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho những thiệt hại do khiếu kiện về...

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ AIG Bảo Hiểm Bồi Thường Người Lao Động Và Trách Nhiệm Người Sử Dụng Lao Động

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ AIG Bảo Hiểm Bồi Thường Người Lao Động Và Trách Nhiệm Người Sử Dụng Lao Động

Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lí của chủ lao động theo điều khoản 107 & 143 luật lao động, bồi thường cho: - Tử vong/thương tật vĩnh viễn do...

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ AIG Bảo Hiểm Trách Nhiệm Cộng Đồng Và Trách Nhiệm Sản Phẩm

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ AIG Bảo Hiểm Trách Nhiệm Cộng Đồng Và Trách Nhiệm Sản Phẩm

Hợp đồng bảo hiểm Trách nhiệm Cộng đồng và Trách nhiệm Sản phẩm bảo vệ Người được bảo hiểm trước những yêu cầu bồi thường về thương tật cơ thể và thiệt...

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ AIG Bảo Hiểm Trách Nhiệm Chung Thương Mại

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ AIG Bảo Hiểm Trách Nhiệm Chung Thương Mại

Là loại hình bảo hiểm toàn diện, Hợp đồng Bảo hiểm Trách nhiệm chung thương mại nhằm bảo  hiểm những rủi ro trách nhiệm mà hầu hết các...

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ AIG Bảo Hiểm Trách nhiệm Nghề Nghiệp

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ AIG Bảo Hiểm Trách nhiệm Nghề Nghiệp

Các cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp trực thuộc Ban điều hành và Hội đồng quản trị luôn đứng trước sức ép rất lớn trước trách nhiệm đạt lợi nhuận trong...

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ AIG Bảo Hiểm Trách Nhiệm Quản Lý Cho Ban Điều Hành Và Hội Đồng

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ AIG Bảo Hiểm Trách Nhiệm Quản Lý Cho Ban Điều Hành Và Hội Đồng

Hiện nay tại Việt Nam đã có Nghị định 102 của Chính phủ về quyền hạn & nghĩa vụ dành cho người đứng đầu doanh nghiệp. Một khi bạn là người đầu tàu cho doanh...

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ AIG Bảo Hiểm Rủi Ro Khủng Bố

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ AIG Bảo Hiểm Rủi Ro Khủng Bố

AIG là hãng bảo hiểm hàng đầu thế giới giờ sẳn sàng đứng bên bạn & giúp bạn đương đầu với các rủi ro do khủng bố và qua đó giúp cho...

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ AIG Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Tài Sản

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ AIG Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Tài Sản

Sản phẩm bảo hiểm tài sản: Chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp những chương trình bảo hiểm toàn diện cần thiết để bảo vệ tài sản của mình khỏi những tổn...

http://vietbaohiem.com/uploads/products/prudential-phu-an-gia-thanh-tai.jpg

Prudential Phú An Gia Thành Tài

Cho con học vấn là cho con tương lai rộng mở! Ðầu tư học vấn cho con luôn là sự quan tâm hàng đầu của các bậc làm cha mẹ. Tuy nhiên, để mong muốn này...