Tư vấn/Giải đáp nóng 0932.107.187

Bảo Hiểm Bổ Sung Generali Việt Nam Bảo Hiểm Hỗ Trợ Tài Chính

Bảo Hiểm Bổ Sung Generali Việt Nam Bảo Hiểm Hỗ Trợ Tài Chính

Bảo hiểm bổ trợ: Bảo hiểm hỗ trợ tài chính

Hỗ trợ tài chính ngay thời điểm cần thiết nhất.

Rủi ro là điều không ai mong muốn trong cuộc sống và luôn đe dọa sự bình yên của mọi người, mọi nhà. Rủi ro xảy đến mà không được xử lý kịp thời do thiếu sự hỗ trợ tài chính thường để lại hậu quả nặng nề và lâu dài cho cả bản thân chúng ta lẫn những người thân trong gia đình.

Đáp ứng nhu cầu bảo vệ của bạn, Generali Việt Nam thiết kế sản phẩm Bảo hiểm hỗ trợ tài chính mang lại nguồn tài chính kịp thời để khắc phục rủi ro ngay thời điểm cần thiết nhất và góp phần làm giảm gánh nặng tài chính cho bạn và gia đình. 

http://vietbaohiem.com/uploads/products/prudential-phu-an-loc.jpg

Prudential Phú An Lộc

Đa tầng bảo vệ, muôn phần an tâm Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc với gia đình. Tuy nhiên, cuộc...