Tư vấn/Giải đáp nóng 0932.107.187

Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi An Tâm Hưng Thịnh

Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi An Tâm Hưng Thịnh

Chủ Động Lựa Chọn Làm Chủ Tương Lai

Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời với nhiều dự định, ước mơ và hoài bão, việc chủ động sắp xếp để hoàn tất các kế hoạch này chính là yếu tố quyết định giúp bạn làm chủ cuộc sống hiện tại và tương lai.

Với An Tâm Hưng Thịnh, bạn có thể chủ động kiểm soát, lựa chọn quyền lợi bảo vệ và đầu tư, thời gian của các kế hoạch tài chính sao cho phù hợp nhất với nhu cầu, hoàn cảnh của bạn và gia đình. Do đó, bạn hoàn toàn làm chủ trong việc hoạch định và linh hoạt trước mọi thay đổi để thực hiện thành công mọi dự định của mình trong cuộc sống.

 

AN TÂM HƯNG THỊNH MANG ĐẾN CHO BẠN GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH THÍCH HỢP NHẤT VỚI:

  • Sự bảo vệ toàn diện trước rủi ro trong cuộc sống;
  • Đầu tư an toàn và hiệu quả;
  • Khoản Thưởng duy trì hơp đồng hấp dẫn lên đến 30%;
  • Báo cáo tài chính rõ ràng, minh bạch;
  • Chủ động hoạch định và linh hoạt trước mọi thay đổi.