Tư vấn/Giải đáp nóng 0932.107.187

Bảo Hiểm Nhân Thọ ACE Life Kế Hoạch Tài Chính Trọn Đời - Kế hoạch Tài chính cho Bệnh Nan Y

Bảo Hiểm Nhân Thọ ACE Life Kế Hoạch Tài Chính Trọn Đời - Kế hoạch Tài chính cho Bệnh Nan Y

Sản phẩm này được thiết kế nhằm đem lại cho khách hàng một giải pháp bảo vệ các tổn thất tài chính trong trường hợp người trụ cột của gia đình chẳng may mắc bệnh nan y. Cùng với sự tiến bộ của y học, ai cũng biết đa số bệnh nan y ngày nay có thể chữa khỏi nhưng việc điều trị rất tốn kém, đặc biệt là khi điều trị ở nước ngoài. Bên cạnh chi phí dành cho việc điều trị bệnh, tiền sinh hoạt phí của gia đình trong tình huống thời gian điều trị bệnh nan y đòi hỏi phải lâu dài thì nguy cơ cạn kiệt tài chính là rất lớn. Đó là lý do ACE Life tiên phong triển khai Kế hoạch Tài chính cho Bệnh Nan y là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

http://vietbaohiem.com/uploads/products/prudential-phu-an-gia-thanh-tai.jpg

Prudential Phú An Gia Thành Tài

Cho con học vấn là cho con tương lai rộng mở! Ðầu tư học vấn cho con luôn là sự quan tâm hàng đầu của các bậc làm cha mẹ. Tuy nhiên, để mong muốn này...