Tư vấn/Giải đáp nóng 0932.107.187

Bảo Hiểm Nhân Thọ ACE Life Kế Hoạch Tài Chính Trọn Đời - Thông Báo Lãi Suất

Bảo Hiểm Nhân Thọ ACE Life Kế Hoạch Tài Chính Trọn Đời - Thông Báo Lãi Suất

Mức lãi suất tính trên GTTKHĐ của dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Kế hoạch Tài chính Trọn đời được cam kết ở mức 4%/năm cho các sản phẩm Quyền lợi Phổ thông, Quyền lợi Ưu việt, Quyền lợi Cao niên, Quyền lợi Toàn diện và Quyền lợi Nhân sự Cấp cao; và 4,25%/năm cho sản phẩm Quyền lợi Hoàn hảo.

Trên thực tế, mức lãi suất ACE Life áp dụng trên GTTKHĐ của các sản phẩm này trong thời gian qua luôn cao hơn mức cam kết, thể hiện những nỗ lực không ngừng của công ty nhằm nâng cao tính ưu việt của dòng sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời và tăng cường quyền lợi cho khách hàng.

http://vietbaohiem.com/uploads/bao-hiem-nhan-tho-dai-ichi-an-tam-hung-thinh.jpg

Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi An Tâm Hưng Thịnh

Chủ Động Lựa Chọn Làm Chủ Tương LaiTrong mỗi giai đoạn của cuộc đời với nhiều dự định, ước mơ và hoài bão, việc chủ động sắp xếp để hoàn tất các kế...