Tư vấn/Giải đáp nóng 0932.107.187

Bảo Hiểm Nhân Thọ ACE Life Kế Hoạch Tài Chính Trọn Đời - Thông Báo Lãi Suất

Bảo Hiểm Nhân Thọ ACE Life Kế Hoạch Tài Chính Trọn Đời - Thông Báo Lãi Suất

Mức lãi suất tính trên GTTKHĐ của dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Kế hoạch Tài chính Trọn đời được cam kết ở mức 4%/năm cho các sản phẩm Quyền lợi Phổ thông, Quyền lợi Ưu việt, Quyền lợi Cao niên, Quyền lợi Toàn diện và Quyền lợi Nhân sự Cấp cao; và 4,25%/năm cho sản phẩm Quyền lợi Hoàn hảo.

Trên thực tế, mức lãi suất ACE Life áp dụng trên GTTKHĐ của các sản phẩm này trong thời gian qua luôn cao hơn mức cam kết, thể hiện những nỗ lực không ngừng của công ty nhằm nâng cao tính ưu việt của dòng sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời và tăng cường quyền lợi cho khách hàng.

http://vietbaohiem.com/uploads/products/bao-hiem-nhan-tho-phu-an-loc.jpg

Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú An Lộc

Đa tầng bảo vệ, muôn phần an tâm Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc với gia đình. Tuy nhiên, cuộc...