Tư vấn/Giải đáp nóng 0932.107.187

Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam Bảo Hiểm Bảo Gia Song Toàn

Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam Bảo Hiểm Bảo Gia Song Toàn

Bảo hiểm chính: Bảo gia Song toàn

An tâm với những kế hoạch tài chính ngắn hạn cho bản thân và gia đình.

Mọi người chúng ta chắc hẳn ai cũng đều có những kế hoạch tài chính ngắn hạn cho tương lai như mua xe, sửa nhà, lập gia đình, đi du lịch… để nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân và gia đình. Với một khoản tiết kiệm thường xuyên sau một khoảng thời gian nhất định, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được những kế hoạch tốt đẹp này. Tuy nhiên, cuộc sống luôn xuất hiện những rủi ro khó lường thường xảy ra vào những lúc bất ngờ nhất làmhỏng các dự định tốt đẹp của chúng ta. Vì vậy, chúng ta rất cần một giải pháp vẹn toàn để có thể an tâm đảm bảo các kế hoạch ngắn hạn cho bản thân và gia đình sẽ trở thành hiện thực.

Đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của bạn, Generali Việt Nam thiết kế sản phẩm Bảo hiểm Hỗn hợp với Thời hạn 6-12 năm “Bảo gia Song toàn” giúp bạn vừa đảm bảo một khoản tích lũy để thực hiện các kế hoạch ngắn hạn, vừa bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro khó lường trong cuộc sống.

http://vietbaohiem.com/uploads/products/prudential-phu-an-loc.jpg

Prudential Phú An Lộc

Đa tầng bảo vệ, muôn phần an tâm Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc với gia đình. Tuy nhiên, cuộc...