Tư vấn/Giải đáp nóng 0932.107.187

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Liberty Bảo Hiểm Trách Nhiệm

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Liberty Bảo Hiểm Trách Nhiệm

Đôi khi các doanh nghiệp sản xuất hoặc cung ứng hàng hóa cũng có thể gặp rủi ro do sản phẩm hoặc dịch vụ gây nên tổn thất về người hoặc của cho bên thứ ba. Bảo hiểm Trách nhiệm Công cộng của Liberty bảo vệ tài sản thiết yếu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp an tâm trước những mất mát không mong đợi.

Không chỉ riêng hàng hóa tiêu thụ tại các nước phát triển mà ngay cả các sản phẩm tiêu dùng trong nước như đồ chơi, thức ăn và các sản phẩm khác cũng cần được bảo hiểm. Bảo hiểm trách nhiệm đối với sản phẩm thật sự là giải pháp cho bạn, dù bạn là cơ sở sản xuất hay đơn vị kinh doanh.

Bạn hãy an tâm tập trung trí lực và tâm huyết vào sự thành công của doanh nghiệp mình vì đã có chúng tôi đảm bảo sự an toàn bằng các giải pháp bảo hiểm. Chúng tôi mang đến sự an tâm để Bạn thêm vững tin tiến bước trên con đường của mình

http://vietbaohiem.com/uploads/products/prudential-phu-an-gia-thanh-tai.jpg

Prudential Phú An Gia Thành Tài

Cho con học vấn là cho con tương lai rộng mở! Ðầu tư học vấn cho con luôn là sự quan tâm hàng đầu của các bậc làm cha mẹ. Tuy nhiên, để mong muốn này...