Tư vấn/Giải đáp nóng 0932.107.187

Kiến Thức

Mua bảo hiểm sức khỏe cho người lớn?

Ngày đăng: Thứ bảy, 02/11/2013 16:56

bao-hiem-suc-khoe-cho-nguoi-truong-thanh

Nhiều người trẻ tuổi cứ nghĩ mình khỏe mạnh nên coi thường không mua bảo hiểm nhưng đến khi có rủi ro xảy ra thì đã muộn.

vietbaohiem.com xin khẳng định là mọi người đều cần thiết có bảo hiểm sức khỏe. Số tiền bảo hiểm ít nhiều phụ thuộc nhu cầu từng người nhưng nên có.

Bảo hiểm sức khỏe là chương trình giúp cá nhân trả tiền chăm sóc sức khỏe. Người mua bảo hiểm có thể trả một số tiền háng tháng cho hãng bảo hiểm hoặc trừ thẳng vào tiền lương của họ.

Nếu người mua bảo hiểm bị bệnh, hãng bảo hiểm sẽ chi trả một phần hoặc toàn bộ hóa đơn chữa bệnh. Các bệnh viện liên kết với hãng bảo hiểm sẽ nhận chữa trị cho người bệnh bởi đã được bảo lãnh viện phí bởi các hãng bảo hiểm.

Bảo hiểm sức khỏe cần cho tất cả mọi người và tùy thuộc vào nhu cầu của từng người.

Bảo hiểm Sức khỏe bảo vệ toàn diện sức khỏe của bạn dù bạn hiện tại có khỏe mạnh.

  • Hỗ trợ chi phí cần thiết khi nằm viện Mang đến sự hỗ trợ toàn diện giúp bạn an tâm điều trị để vượt qua bệnh tật với 3 quyền lợi cơ bản:
  • Trợ cấp viện phí: Hỗ trợ cho các khoản chi tiêu khi nằm viện bằng với Số tiền bảo hiểm (STBH) của quyền lợi này cho mỗi ngày nằm viện.
  • Trợ cấp chăm sóc đặc biệt: Ngoài quyền lợi trợ cấp viện phí như đã nêu trên, bạn sẽ được hỗ trợ thêm cho mỗi ngày nằm tại khoa chăm sóc đặc biệt.
  • Trợ cấp phẫu thuật: Bạn sẽ nhận được chi phí tối đa bằng với STBH cho mỗi ca phẫu thuật.

* Phương thức chi trả quyền lợi bảo hiểm đơn giản, hợp lý

Bạn sẽ được chi trả quyền lợi bảo hiểm dựa trên số ngày nằm viện thực tế nhưng không vượt quá số ngày được quy định cho từng loại Bệnh theo Quy tắc, Điều khoản hợp đồng của sản phẩm bổ trợ này, giúp bạn hoàn toàn yên tâm điều trị.

 Theo vietbaohiem.com

Các dịch vụ Việt Bảo Hiểm

Tin tức mới