Tư vấn/Giải đáp nóng 0932.107.187

Tin tức

3 Quyền lợi đặc biệt trong sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam

3 Quyền lợi đặc biệt dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm Dai-ichi Life là được ưu tiên tuyển sinh du học tại Hoa Kỳ, ưu tiên tuyển sinh vào đại học RMIT Việt Nam và quyền lợi chu toàn hậu sự....

Tính đa mục đích của bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ có tính đa mục đích, đáp ứng được nhiều mong muốn của người tham gia bảo hiểm là bảo vệ, tiết kiệm, tích lũy, đầu tư......

An Phúc Hưng Thịnh là sản phẩm bảo hiểm gì?

An Phúc Hưng Thịnh Chắp cánh tương lai cho đứa con thương yêu của bạn với quyền ưu tiên tuyển sinh vào Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam và quyền ưu tiên tuyển sinh du học Hoa Kỳ....

Năm 2016: ngành bảo hiểm châu Á tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Mặc dù có các yếu tố không thuận lợi nhưng ngành bảo hiểm châu Á năm 2016 sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh doanh thu phí bảo hiểm và vượt trội so với các khu vực khác trên thế giới....

Prudential xứng đáng là công ty bảo hiểm dẫn đầu thị trường

Những năm qua Prudential vẫn luôn giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ và tiên phong trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Năm qua là năm đáng ghi nhận những bước tiến mới của Prudential....

Mức phạt của tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm được quy định, hướng dẫn tại Điều 213 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016....

Tổng kết 2015, nhóm công ty bảo hiểm nhân thọ nào đang dẫn đầu thị trường?

Thị trường bảo hiểm nhân thọ năm 2015 tiếp tục phát triển nhanh và bền vững với tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng 29,5% so với năm 2014 và doanh thu khai thác mới tăng trưởng 39,7% so với cùng kỳ năm 2014. Đây là tốc độ tăng......

Tổng quan thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2015

Năm 2015, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là PVI, Bảo Việt, Bảo Minh, PTI và PJICO....

Thị trường bảo hiểm nhân thọ đón nhận nhiều điều mới trong đầu xuân 2016

Tiếp tục mở rộng văn phòng, gia tăng chất lượng nguồn nhân lực….và nhiều kế hoạch khác sẽ được triển khai trong ngành bảo hiểm nhân thọ trong năm 2016....

Tổng số tiền thực bồi thường và trả tiền bảo hiểm năm 2015 khoảng 21.562 tỷ đồng

Tổng số tiền thực bồi thường và trả tiền bảo hiểm của các DNBH nhân thọ ước đạt 7.983 tỷ đồng, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 13.579 tỷ đồng....

Các dịch vụ Việt Bảo Hiểm

Tin tức mới