Tư vấn/Giải đáp nóng 0932.107.187

Tư vấn

Mức hưởng chế độ thai sản

Công ty tôi có người hiện đang nghỉ sinh con, người đó đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Với mức đóng là 1.800.000đ thì chị ấy được hưởng số tiền trong bốn tháng sinh là bao nhiêu? Trong quá trình nghỉ đó chị ấy có phải đóng bảo hiểm không?

Có nên mua bảo hiểm cho con không?

Hiện nay ở các nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật…rất quan tâm đến không chỉ là sức khoẻ của chính bản thân mà còn quan tâm nhiều tới con cái, người thân cho gia đình, và để có thể giảm thiểu những rủi ro tài chính trong tương lai có thể xảy ra vì vậy hầu như người nào cũng có gói bảo hiểm cho mình.

HĐBH người Việt Nam du lịch nước ngoài được ký kết như thế nào?

HĐBH người Việt Nam du lịch nước ngoài được ký kết giữa DNBH và người tham gia bảo hiểm.

Trách nhiệm của bên được bảo hiểm là gì?

Ngoài trách nhiệm nộp phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn theo thỏa thuận của HĐBH, khi rủi ro được bảo hiểm xảy ra, người được bảo hiểm hoặc đại diện người được bảo hiểm cần phải:

Các dịch vụ Việt Bảo Hiểm

Tin tức mới