Tư vấn/Giải đáp nóng 0932.107.187

Số tiền DNBH chi trả được xác định như thế nào?

Thứ hai, 29/04/2013 19:38

1- Đối với thiệt hại về người:

- Trường hợp người được bảo hiểm bị chết do tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, DNBH sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong HĐBH.

- Trường hợp người được bảo hiểm bị thương do tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, DNBH sẽ trả tiền bảo hiểm theo quy định tại “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm”.

- DNBH trả tiền bảo hiểm đối với những chi phí cần thiết và hợp lý do hậu quả của tai nạn, ốm đau thuộc phạm vi bảo hiểm, nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trong HĐBH, bao gồm:

+ Tiền trợ cấp cho mỗi ngày điều trị do ốm đau, tai nạn ở bệnh viện nước ngoài bằng 0,2% số tiền bảo hiểm ghi trong HĐBH.

+ Chi phí hồi hương người được bảo hiểm trong trường hợp không tiếp tục điều trị nước ngoài, bao gồm các chi phí:

Tiền thuê xe cấp cứu đưa ra sân bay trở về nước;

Tiền thuê thêm ghế phụ, dụng cụ y tế và thuốc điều trị mang theo (trong trường hợp cần thiết);

Tiền ăn, ở khách sạn và đi lại cho một người phải đi kèm để chăm sóc người được bảo hiểm khi hồi hương, theo yêu cầu của giám đốc bệnh viện nơi người được bảo hiểm đang điều trị do tình trạng thương tích hoặc bệnh tật quá hiểm nghèo của người được bảo hiểm.

+ Chi phớ vận chuyển xác hoặc tro và hành lý của người được bảo hiểm về Việt Nam trong trường hợp người được bảo hiểm bị chết không do tai nạn. Trường hợp hoả táng ở nước ngoài sẽ được thanh toán chi phí hoả táng.

- Trường hợp trong vũng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, người được bảo hiểm bị chết hoặc vết thương trầm trọng hơn do hậu quả trực tiếp của tai nạn đó, người bảo hiểm sẽ trả phần chênh lệch còn lại giữa số tiền bảo hiểm phải trả cho từng trường hợp này với số tiền đó trả trước đó.

2 - Đối với thiệt hại về hành lý, vật dụng:

DNBH bồi thường cho người được bảo hiểm hành lý và vật dụng riêng bị mất, bị thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm, nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm về hành lý ghi trong HĐBH, cụ thể là:

- Đối với hành lý và vật dụng riêng mang theo:

+ Những đồ vật bị mất, thiệt hại theo lời khai của người được bảo hiểm sẽ được DNBH xem xét, giải quyết theo giá trị thực tế tại thời điểm mất, thiệt hại trên cơ sở giá của đồ vật mới tương tự ở nước bán hàng tại thời điểm trả tiền bồi thường.

+ Đồ vật hỏng nhẹ, nếu sửa chữa hay thay thế phụ tùng có thể dùng được, người bảo hiểm thanh toán chi phí sửa chữa và thay thế phụ tùng tại nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

+ Giới hạn bồi thường bất kỳ một khoản nào ghi trong danh mục hành lý và vật dụng riêng là 20% số tiền bảo hiểm về hành lý ghi trong HĐBH. Một cặp hoặc một bộ của đồ vật được coi là một khoản mục.

- Tr­ường hợp mất nguyên kiện hành lý ký gửi theo chuyến hành trình, DNBH bồi th­ường cho người được bảo hiểm tối đa đối với mỗi một kg hành lý là 2% số tiền bảo hiểm hành lý.

- Trường hợp hành lý hoặc vật dụng riờng đó được bồi thường do bị mất, sau được tìm thấy thỡ người được bảo hiểm có quyền nhận lại hành lý đó tìm thấy và hoàn lại số tiền DNBH đó bồi thường. Nếu người được bảo hiểm không nhận lại số tài sản này trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của DNBH, thì người bảo hiểm có quyền xử lý số tài sản đó để bù đắp số tiền đó bồi thường.

Khi nhận tiền bồi thường về hành lý, vật dụng riêng bị mất, người được bảo hiểm phải chuyển quyền khiếu nại đối với người thứ ba (nếu có) cho DNBH trong phạm vi số tiền bồi thường đó nhận và tạo mọi điều kiện để DNBH thực hiện quyền khiếu nại này.