Tư vấn/Giải đáp nóng 0932.107.187

Trách nhiệm của bên được bảo hiểm là gì?

Thứ hai, 29/04/2013 20:14

Ngoài trách nhiệm nộp phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn theo thỏa thuận của HĐBH, khi rủi ro được bảo hiểm xảy ra, người được bảo hiểm hoặc đại diện người được bảo hiểm cần phải:

- Thông báo ngay cho tổ chức đoàn du lịch biết, hoặc đại lý của người bảo hiểm tại nước đến du lịch trong vũng 24h.

- Thực hiện những chỉ dẫn của tổ chức du lịch hoặc đại lý của người bảo hiểm tại nước đến du lịch.

Người được bảo hiểm hoặc đại diện của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho DNBH hồ sơ khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm rời khỏi bệnh viện ở nước ngoài hoặc chết hoặc điều trị khỏi thương tích do tai nạn (nhưng không quá 01 năm kể từ ngày xảy ra rủi ro được bảo hiểm) hay mất, hỏng hành lý.

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm gồm:

1 - Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm.

2 - Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao danh sách người được bảo hiểm.

3 - Những chứng từ cần thiết trong số các giấy tờ dưới đây có liên quan đến trường hợp yêu cầu trả tiển bảo hiểm.

- Trường hợp thiệt hại về người do tai nạn hoặc ốm đau:

+ Biên bản tai nạn có ghi nhận trường hợp chết hoặc thương tật;

+ Giấy điều trị của cơ quan y tế;

+ Biên lai các chi phí y tế, hồi hương và các chi phí khác;

+ Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.

- Trường hợp thiệt hại về hành lý và vật dụng riêng:

+ Bằng chứng chứng minh hành lý, vật dụng riường bị mất, thiệt hại và mức độ tổn thất;

+ Biên bản về việc mất toàn bộ kiện hành lý của cơ quan vận chuyển và vé hành lý;

+ Bản kê chi tiết giá trị tài sản bị thiệt hại;

+ Tờ khai hải quan khi xuất cảnh Việt Nam hoặc nước đến du lịch để về Việt Nam, trong đó ghi rừ hành lý và tài sản mang theo;

+ Hoá đơn sửa chữa tài sản hay thay thế phụ tùng;

+ Những giấy tờ khác có liên quan mà người bảo hiểm yêu cầu.