Tư vấn/Giải đáp nóng 0932.107.187

HĐBH người Việt Nam du lịch nước ngoài được ký kết như thế nào?

Thứ ba, 30/04/2013 14:58

HĐBH người Việt Nam du lịch nước ngoài được ký kết giữa DNBH và người tham gia bảo hiểm.

- Trường hợp tham gia bảo hiểm tập thể, người bảo hiểm ký hợp đồng với tập thể đó kèm theo danh sách các cá nhân được bảo hiểm.

- Trường hợp tham gia bảo hiểm cá nhân, người bảo hiểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng cá nhân.

Trường hợp một trong hai bên đề nghị hủy bỏ HĐBH phải thông báo cho bên kia biết trước 24h. Nếu hợp đồng được hai bên thoả thuận huỷ bỏ, phí bảo hiểm của thời gian cũn lại sẽ được hoàn trả 80% với điều kiện tới thời điểm đó người được bảo hiểm chưa có lần nào được người bảo hiểm chấp nhận trả tiền bảo hiểm.

Bảo hiểm có hiệu lực kể từ khi người được bảo hiểm làm xong thủ tục xuất cảnh để rời khỏi Việt Nam đi du lịch nước ngoài và kết thúc khi làm xong thủ thục nhập cảnh về nước.

Bảo hiểm không có hiệu lực kể từ khi người được bảo hiểm tự ý rời bỏ hành trình đó định trước mà không có sự thoả thuận của DNBH bằng văn bản.

Trường hợp người được bảo hiểm đi du lịch vượt quá thời gian ghi trên HĐBH hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm và xin gia hạn HĐBH, đại diện người được bảo hiểm phải nộp thêm phí bảo hiểm trước khi hết hạn đó ghi trên HĐBH. Nếu không xin gia hạn, bảo hiểm sẽ kết thúc vào đúng 24h ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm quy định.

Trường hợp người được bảo hiểm đang đi với tư cách là hành khách trên phương tiện công cộng trở về nước và nếu theo dự định sẽ đến nơi trước khi kết thúc thời hạn bảo hiểm ghi trên HĐBH, nhưng bị chậm chễ vì lý do khách quan thì thời hạn bảo hiểm được tự động kéo dài cho tới khi hành trình trở về của người được bảo hiểm chấm dứt và không phải nộp thêm phí bảo hiểm.