Tư vấn/Giải đáp nóng 0932.107.187

Người được bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước ngoài ngắn hạn?

Thứ ba, 07/05/2013 00:23

Theo bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước ngoài ngắn hạn, DNBH nhận bảo hiểm cho những người định c­ư ở Việt Nam đi ra nước ngoài du lịch.

Phạm vi bảo hiểm là:

DNBH nhận bảo hiểm cho những chi phí y tế phát sinh trong tr­ường hợp người được bảo hiểm bị ốm đau hoặc bị tai nạn trong thời gian du lịch ở nước ngoài trên toàn thế giới (trừ việc điều trị ở Việt Nam).

Sự cố được bảo hiểm được tính kể từ lúc bắt đầu việc điều trị y tế và kết thúc khi dựa trên cơ sở y học, việc điều trị tiếp tục là không cần thiết. Sự cố được bảo hiểm cũng bao gồm cả việc cấp cứu và hồi hư­ơng cần thiết nhằm phục vụ việc điều trị.